Innhold

Følgende møteprotokoller er tilgjengelig i politisk møtekalender:

 

 • Formannskapet 18.11.20
 • Administrasjonsutvalget 19.11.20
 • Ekstraordinært Formannskapsmøte 22.11.20
 • Eldrerådet 25.11.20 - avlyst
 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 25.11.20 – avholdt som fjernmøte via Teams
 • Ungdomsrådet 25.11.20 – avholdt som fjernmøte via Teams 

Møtene avholdes som fjernmøter via Teams og vil bli tatt opptak av eller streamet på kommunens nettside via kommune-TV. 

Følgende møteinnkallinger og tilleggsinnkallinger er tilgjengelig i politisk møtekalender:

 • Helse- og omsorgsutvalget 30.11.20 kl. 08.30
 • Oppvekst- og kulturutvalget 30.11.20 kl. 08.30
 • Plan- og utviklingsutvalget 30.11.20 kl. 18.30
 • Formannskapet 02.12.20 kl. 08.30 

Foreløpig møteinnkalling er tilgjengelig i politisk møtekalender:
Endelig møteinnkalling med saksframlegg og vedlegg blir tilgjengelig etter avholdte møter i innstillingsutvalgene.

 • Kommunestyret 08.12.20 kl. 08.30

Publisert: 26.11.2020 14:39:51
Sist endret: 02.12.2020 07:39