Innhold

Følgende protokoller er tilgjengelig på kommunens nettside, politisk møtekalender:

  • Eldrerådet 29.01.20
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 29.01.20
  • Ungdomsrådet 29.01.20 

Følgende møteinnkallinger med saksliste, saksfremlegg og vedlegg er oppdatert:

  • Oppvekst- og kulturutvalget 03.02.20, kommunestyresalen, kl. 08.30
  • Helse- og omsorgsutvalget 03.02.20, Nannestad sykehjem – møterom 156/157, kl. 08.30
  • Plan- og utviklingsutvalget 03.02.20, kommunestyresalen, kl. 18.30

 


Publisert: 03.02.2020 08:37:52
Sist endret: 03.02.2020 08:37