Innhold

Formannskapet fattet i ekstraordinært møte 22.11.2020 følgende enstemmig vedtak:

Vedlagte forskrift om forebygging av koronasmitte i Nannestad kommune, med nye paragrafer, vedtas med hjemmel i smittevernloven § 4-1.


Publisert: 22.11.2020 17:27:47
Sist endret: 22.11.2020 18:38