Innhold

  1. Gå inn i app-en  MinRenovasjon
  2. Slett adressene (stedene) dine som du har lagt inn for å få tømmekalender og varsling på
  3. Velg «Legg til sted»
  4. Velg kommune og adresse på nytt
  5. Nå skal alt fungere som før

For  å slette adresse på android-enhet (mobil eller nettbrett):
Trykk lenge på adressen til du får disse to valgene:

  • Valg
  • Slett

Slipp fingeren  og velg «Slett». Adressen skal da bli slettet.
Dersom sletting av adresse allikevel feiler, slett appen Min renovasjon og installer den på nytt.  Gjennomfør så punkt 1 – 5 på nytt.

De aller fleste av landets kommuner vil få nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene.


Publisert: 06.01.2020 10:10:28
Sist endret: 06.01.2020 10:10