Innhold

Arbeidene med separering vil foregå ved oppgraving av veger i eldste del av Reinsdyrvegen, deler av Minkvegen og Rådyrvegen.

Arbeidene igangsettes 15.10.18 og vil ha en varighet ut 2019 og starter i Reinsdyrvegen. Dette innebærer at inn/utkjøring i Reinsdyrvegen vil bli stengt fra ca. kl. 09.00 den 15.10.18. Her vil det bli omkjøring via Hjortevegen og ut på fylkesvegen fra Grevlingvegen. I Reinsdyrvegen er det allerede skiltet omkjøring, og resten av vegene vil og bli skiltet med omkjøring.

Generelt: Det vil bli skiltet omkjøringer og det blir anvist p.plasser for de som vil få stengt innkjøring i kort periode.

Ved spørsmål om trafikkavvikling og andre praktiske spørsmål så stilles disse til entreprenøren som er Nordby Maskin AS, ved Andre Oppegård på tlf. 90 98 70 94.


Publisert: 15.10.2018 11:05:10
Sist endret: 15.10.2018 11:05