Innhold

Virksomhetsleder skole har i dag sendt ut informasjon til foreldre knyttet til innklimaet på Preståsen skole.

Virksomhetsleder skole har fått flere tilbakemeldinger om at det er ønskelig med mer informasjon fra kommunen og at informasjonen hittil har vært mangelfull og tilfeldig. Det beklager hun på det sterkeste og vil fra nå av sende ut informasjon ukentlig.

Informasjonen til foreldre på Preståsen skole kan du lese på norsk her og på engelsk her


Publisert: 22.10.2020 18:55:45
Sist endret: 27.10.2020 17:51