Innhold

Som kjent har SINTEF, på oppdrag av Kommunal drift i Nannestad kommune, kartlagt inneklima og risiko­forhold på Preståsen skole. Rapporten fra kartleggingen er ikke klar ennå og vil mest sannsynlig ikke foreligge før tett oppunder jul eller på nyåret. Basert på muntlig informasjon fra SINTEF, har kommunal drift valgt å prioritere visse tiltak foreslått av SINTEF og vil starte med følgende arbeid: 

  • Sanering og utbedring av gulvbelegget i 1978-delen.
  • Kartlegging og utbedring av muggskade på mat og helse. Ukjent skadeomfang.
  • Kartlegging og utbedring av vegg på rektors kontor.
  • Undersøke, eventuelt utbedre takkonstruksjonen i klasserom 10.
  • Undersøke, eventuelt utbedre kontor tilhørende helsesøster.

Kommunal drift har utarbeidet en framdriftsplan for arbeidet. Det tas sikte på umiddelbar oppstart og varigheten på arbeidet er anslått til 4-6 uker.

Det er firmaet Norprodukter – Miljø AS som skal utføre utbedringene.

Moduler til administrasjonen:

  • Det er igangsatt prosess med å etablere moduler for å sikre arbeidsplasser/kontorer til skolens administrasjon. Det vil ta to til tre uker før disse er på plass. Det tas forbehold om eventuelle godkjenninger fra byggesak og Arbeidstilsynet. Modulene blir et midlertidig tiltak fram til utbedringene er gjennomført.

Publisert: 08.12.2020 18:29:06
Sist endret: 08.12.2020 18:29