Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver. De første analysene av badevann fra kommunene Hurdal, Nannestad og Gjerdrum er nå klare. Resultat av prøver tatt i Nes og Ullensaker vil ventelig foreligge senere i denne uka.

Prøvene ble tatt den 15. juni 2017. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det var et avvik for Lima med hensyn til antall bakterier. Dette vil bli fulgt oppmed nye prøve så snart som mulig – tidligst mandag 19. juni. Foreløpig fraråder vi bading inntil svar på kontrollprøve foreligger.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den fortsatt under 20 ⁰C for alle badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Det vil bli tatt prøver fra de øvrige badeplassene i Nannestad, Ullensaker og Nes i løpet av kommende uke.

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Høversjøen (Hurdal)

Escherichia coli

  15 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

  2 /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

Escherichia coli

  6 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  10 /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

Escherichia coli

 5 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  4 /100ml 

400

Skrukkelisjøen (Hurdal)

Escherichia coli

  4 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

  2 /100ml 

400

Lima (Nannestad)

Escherichia coli

  3 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  1700 /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

Escherichia coli

  40 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

  1 /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

Escherichia coli

  15 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  10 /100ml 

400

Nordbytjern (Ullensaker)

Escherichia coli

  4 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  1 /100ml 

400

Hersjøen (Ullensaker)

Escherichia coli

  5 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

  1 /100ml 

400


Publisert: 16.06.2017 16:18:20
Sist endret: 16.06.2017 16:18