Innhold

Bakgrunn:
Nannestad kommune har vedtatt å bygge ut og om kommunehuset for å samle flest mulig av virksomhetene under samme tak. Etter ut- og ombygging vil nybygget huse bibliotek med kantine- og kantinekjøkken, møterom, formannskapssal, tannklinikk (ekstern leietaker), barnevern, PPT, NAV og administrasjon mm.

Å samle den kommunale administrasjonen vil styrke samarbeidet internt. Dette er helt avgjørende for å kunne lede en sterkt voksende kommune uten å blåse opp administrasjonen. Vi er i dag Norges mest effektivt drevne kommune, ifølge uavhengige målinger. Dette er en posisjon vi gjerne vil beholde. Et nytt kommunehus gir oss et viktig bidrag til å beholde NAV og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i kommunen. Det er viktig med høyt servicenivå for innbyggere og næringsliv.

Et annet viktig mål med prosjektet er at det skal føre til økt aktivitet og bedre innbyggernes tilknytning til Nannestad sentrum. Biblioteket vil være en sentral del av dette og vil legge til rette for at innbyggere og lokalt næringsliv skal kunne ha glede av møterom, kafe og andre fasiliteter i det nye bygget. Kulturavdelingen vil også få et betydelig løft. Også her legges det til rette for sambruk.

Formannskapet har vært styringsgruppe for prosjektet, og har vært gjennomgående enstemmige om hvordan bygget skal bli; det samme har kommunestyret. Det er derfor en gledens dag for et samlet kommunestyre når bygget kan reises i samsvar med planer og vedtak, og gleden er desto større ved at vi kan lande prosjektet godt under budsjett.

Vi ser nå fram til byggestart. Kommunen har vært svært bevisst på å ikke forsinke prosessene som følge av pandemien. Vi har tvert om holdt et jevnt, høyt, men forsvarlig tempo. Og vi tror at det å komme i gang med et så stort byggeprosjekt vil ha positive ringvirkninger i et område som sliter med skyhøy arbeidsledighet.

Nytt:
Det har vært gjennomført en konkurranse hvor seks tilbydere leverte tilbud. Etter forhandlingsmøter med alle seks, valgte fem å sende inn reviderte tilbud. Etter avholdte avklaringsmøter mottok vi endelig tilbud fra fem.

Tilbudene er evaluert etter følgende kriterier med tilhørende vekting, som angitt i konkurransegrunnlaget.

  • Pris (70%)
  • Kvalitet (30%)

Evaluering er gjennomført i samarbeid mellom Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid, Nannestad kommune og Svendby Bygg Consult.

KONKLUSJON

  • Ruta AS innstilles som vinner av konkurransen med samlet høyeste score.

Etter anskaffelsesforskriften del III vil karensperioden for denne anskaffelsen være 10 dager ifra dagen etter at dette brevet er sendt til tilbyderne.

Vi er veldig glade for å komme i gang med ut- og ombyggingen av kommunehuset, sier ordfører Hans Thue og ser fram til samarbeidet med entreprenør i prosjektet. Det er et stort og omfattende rehabiliteringsprosjekt som nå settes i gang og ett av målene er å utvikle kommunehuset som kulturarena og et møtested som styrker lokalsamfunnet.

Med vennlig hilsen
Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00 Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no


Publisert: 03.05.2021 16:13:42
Sist endret: 03.05.2021 21:13