Innhold

Nannestad kommune har vedtatt å bygge svømmehall i tilknytning til Nannestadhallen, der eksisterende inngangsparti og foaje skal bygges om til felles inngang for idrettshall og svømmehall. Svømmehallen med tilhørende utenomhusanlegg skal være ferdig 01.06.2023.
Svømmehallen planlegges først og fremst til svømmeopplæring, men vil kunne benyttes av Nannestads innbyggere utenfor skoletid.

Prosjektet består av to bassenger; 25 m (konkurransebasseng) inkl. stupetårnsklie og badstu og 12,5 m (opplæringsbasseng) med rampe og hev/senk- bunn, garderobeanlegg, samt tilhørende tekniske systemer/arealer og støttearealer.

Formannskapet har vært styringsgruppe for prosjektet, og ser nå fram til byggestart. Kommunen har vært svært bevisst på å ikke forsinke prosessene som følge av pandemien. Vi har tvert om holdt et jevnt, høyt, men forsvarlig tempo. Og vi tror at det å komme i gang med et så stort byggeprosjekt vil ha positive ringvirkninger i et område som sliter med høy arbeidsledighet.

Etter prekvalifisering og evaluering av tilbudene ble Backe Romerike AS tildelt totalentreprise.

Vi er veldig glade for å komme i gang, sier ordfører Hans Thue og ser fram til samarbeidet med entreprenør i prosjektet.

Med vennlig hilsen
Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00 Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no


Publisert: 05.07.2021 13:13:10
Sist endret: 05.07.2021 13:14