Innhold

Nannestad kommunes regnskap for 2019.

Nannestad kommune oppnådde i 2019 et netto driftsresultat på 45,6 millioner kroner. Dette er 22,4 millioner kroner bedre enn året før. Netto driftsresultat utgjør med dette 4,6 % av kommunens samlede driftsinntekter i 2019.

Pressemelding regnskap 2019.pdf


Publisert: 25.02.2020 09:00:22
Sist endret: 25.02.2020 09:00