Innhold

Nannestad 14.3.2021 kl 15.00

Kommuneoverlegen har i samråd med fagansvarlige for skole og barnehage og kriseledelsen besluttet at det er nødvendig å sette både barnehagene og skolene i rødt tiltaksnivå. Dette innebærer ikke stenging, men at kohortinndelingen og tilgang til arealer både ute og inne strammes inn. For mange elever vil dette også innebære mer fjernundervisning.

Beslutningen vil også medføre at åpningstiden vil bli noe redusert i barnehager og SFO. Detaljert informasjon om dette sendes nå ut til de berørte fra ledelsen ved den enkelte enhet.

Når vi setter skoler og barnehager i rødt, så skyldes dette blant annet at vi har stor smittespredning. Smittetallene er på 407 per 100.000 innbyggere de siste 14. dagene. Det har aldr vært så høyt i Nannestad. Men det skyldes også endringer i smittemønster. Det er stor smittespredning internt i familiene. Der fanger karantene- og ventekarantene opp en del av trykket. Men vi ser også at smittetempoet er svært høyt, så smitten ikke lenger fanges så effektivt opp som før.

Smittesporingen den seneste tiden viser dessverre også at det er mange nye smitteveier inn i skolene og barnehagene. Dette er delvis en ny erfaring og bidrar til en forverret belastning. Oppsummert så er det altså behov for å begrense denne spredningen Det gjør vi ved å innføre strenge smittetiltak. Vi håper selvsagt at dette også vil ha en forebyggende effekt.

Det er avgjørende viktig at voksne, ansatte, barnehagebarn og elever holder seg hjemme selv ved svake symptomer.

Vi beklager sterkt de ulempene dette medfører for barn og voksne, og ikke minst for ansatte som nok en gang må snu seg om på kort varsel.

En stor takk til dere alle.

Med vennlig hilsen
Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00 Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no
Nannestad kommune


Publisert: 14.03.2021 15:22:27
Sist endret: 14.03.2021 16:54