PRESSEMELDING - Nannestad ungdomsskole – bassenget

I forbindelse med sommerens rutinemessige vedlikehold ble det avdekket noen betongskader. Dette er skader som gjerne kan oppstå naturlig etter mange års bruk.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunen har engasjert Svendby Bygg Consult til å gjennomgå skadene og prosjektere reparasjonene.

Vi forventer en avklaring i nær framtid. 

Parallelt med dette vurderer virksomhetsleder for skole behovet for eventuelle justeringer av svømmeopplæringen.

Når reparasjonene er gjennomført og vannforsyningssituasjonen tillater det, vil bassenget tas i bruk igjen. Saken er høyt prioritert og vi håper at normal drift snart kan gjenopptas. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

kst. rådmann Kjetil Kokkim, mob 917 40845

virksomhetsleder skole Eva M. H. Jonskås, mob 916 99464

Bilder fra befaring:

 


Publisert: 14.08.2018 13:24:11
Sist endret: 14.08.2018 13:24