Innhold

Kommunen jobber videre med å finne ut hva som utløser helseplagene som er rapportert fra skolen og helsetjenestene.Arbeidstilsynet har opphevet stengningen av klasserommene, men kommunen ønsker ytterligere undersøkelser før rommene eventuelt tas i bruk igjen.

SINTEF er engasjert i dette arbeidet.

Kommunen stenger derfor av deler av den gamle fløya på skolen og jobber med å få på plass midlertidige lokaler.

Vi er alvorlig bekymret over situasjonen på Preståsen skole og ønsker å komme til bunns i hva helseplagene skyldes.Til tross for at eksterne firmaer har målt CO2, muggsopp, fukt, flyktige organiske forbindelser, lufttrykk, temperatur, lys og radon, har man ikke klart å avdekke årsakene til helseplagene. Vi håper at SINTEF med sitt sterke fagmiljø kan lede undersøkelsene inn på nye spor som kan løse gåten.

Stengningen av deler av skolen gjør at vi må få på plass midlertidige lokaler. Dette arbeidet er allerede i gang. Ordføreren innkaller snarlig til et ekstraordinært formannskapsmøte for å drøfte de økonomiske implikasjonene i saken og fatte nødvendige vedtak

 Vi føler oss trygge på at vi i dialog med elever, ansatte og foreldre skal komme ut av dette på en best mulig måte.

Hans Thue, ordfører

Tlf.: 66 10 50 00       Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no

 

Nannestad kommune

Ordfører


Publisert: 15.10.2020 15:40:04
Sist endret: 15.10.2020 15:40