Innhold

Møteinnkalling med saksframlegg og vedlegg til følgende råd og utvalg er tilgjengelig i  politisk møtekalender.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.06.19

Ungdomsrådet 04.06.19

Eldrerådet 05.06.19

Klima og miljøutvalget 11.06.19

Oppvekst- og kulturutvalget 11.06.19 – NB! Befaring kl. 17 – Sør-Kringler

Helse- og omsorgsutvalget 12.06.19 – NB! Møtet begynner kl. 17

Plan- og utviklingsutvalget 12.06.19

Valgstyret 13.06.19

Formannskapet 13.06.19

Kommunestyret 18.09.19


Publisert: 03.06.2019 07:36:13
Sist endret: 03.06.2019 07:36