Innhold

Politiske møter avholdes som fjernmøter via Teams og opptak av møtene kan sees på Kommune-TV

https://nannestad.kommunetv.no/no/archive/1

Her kan man klikke på behandling av hver enkelt sak i venstremenyen i det enkelte møte.

Elektronisk votering

I kommunestyrets møte 05.05.20 ble det for første gang tatt i bruk elektronisk votering. Kommunestyremedlemmene satt hjemme og var pålogget med mobiltelefon, nettbrett eller pc og voterte over forslagene ved å svare JA eller NEI. Se opptak av kommunestyrets fjernmøte for å se hvordan det fungerte https://nannestad.kommunetv.no/no/archive/31

Politisk møtekalender

Møteinnkallinger med saker til behandling og protokoller til det enkelte råd, utvalg og kommunestyre er tilgjengelig på kommunens nettsider https://www.nannestad.kommune.no/sru/#


Publisert: 07.05.2020 08:22:49
Sist endret: 07.05.2020 08:23