Innhold

Ordføreren har i dag, 14.03.2021, besluttet at grunnet utvikling i koronasituasjonen avholdes alle politiske møter i uke 11 som fjernmøter via Teams.

Det er sendt ut egen link på e-post til Teamsmøtene til faste medlemmer og innkalte varamedlemmer:

Helse- og omsorgsutvalget 15.03.21 kl. 09.00

Oppvekst- og kulturutvalget 15.03.21 kl. 13.00

Plan- og utviklingsutvalget 15.03.21 kl. 18.30

Formannskapet 17.03.21 kl. 09.00

Valgstyret 17.03.21 etter avholdt formannskapsmøte

Administrasjonsutvalget 18.03.21 kl. 16.30

 

Møteinnkallinger/tilleggsinnkallinger er oppdatert mht. at møtene avholdes som fjernmøter via Teams på Acos møteportal og i  politisk møtekalender,

Formannskapet behandler lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19), Nannestad kommune, Viken i møte 17.03.21.

Kommunestyrets møteinnkalling 23.03.21 oppdateres etter avholdte møter i innstillingsutvalgene.

 


Publisert: 15.03.2021 07:06:12
Sist endret: 15.03.2021 07:09