Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet.

Hva er pårørendeskolen?

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Nannestad er i regi av kommunen i samarbeid med nasjonalforeningen og Aldring og helse. 

Kurset er lagt opp over 4 samlinger med følgende temaer:

  • Sykdomslære
  • Kommunikasjon, adferd
  • Sorg, tap og mestring
  • Vergemål, kommunal informasjon 

Praktiske opplysninger

Sted: Forsamlingssalen, Nannestad sykehjem (Mikkel Revs veg 2, 2030 Nannestad)

Samlinger på følgende datoer: 25/10, 1/11, 8/11 og 15/11 

Påmeldingsfrist: 17. Oktober 2022. Kursavgift: Gratis (enkel servering).

For nærmere opplysninger, kontakt:  Evy Jensen

Telefon: 66 10 52 73/66 10 52 00 E-post: evy.m.jensen@nannestad.kommune.no

Nyttige lenker

www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger

www.helsedir.no – Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen

www.aldringoghelse.no – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse


Publisert: 16.09.2022 12:52
Sist endret: 16.09.2022 13:24