Pårørendeskolen 2017

Pårørendeskolen i Nannestad starter kurs for pårørende til personer med demens 24. oktober 2017 på Nannestad bo- og servicesenter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet.

Påmeldingsfrist er 17. Oktober 2017.

Hva er pårørendeskolen?

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Nannestad er i regi av kommunen og i et samarbeid med Nasjonalforeningen og Aldring og helse.   

Temaer på kurset:

Kurset er lagt opp over 4 samlinger med følgende temaer: 

  • Sykdomslære
  • Kommunikasjon, adferd
  • Sorg, tap og mestring
  • Vergemål, kommunal informasjon

  

Praktiske opplysninger: 

Sted: Nannestad bo- og servicesenter.        

Samlinger på følgende datoer: 24/10, 31/10, 7/11 og 17/11.

Påmeldingsfrist: 17. Oktober 2017.

Kursavgift: Gratis (enkel servering). 

For nærmere opplysninger, kontakt: Evy Jensen

Telefon: 66 10 52 73/66 10 52 00     E-post: evy.m.jensen@nannestad.kommune.no 

Nyttige lenker:

Pårørendeskolens informasjonsbrosjyre

Nasjonalforeningen for folkehelse – Organiserer landets demensforeninger

Helsedirektoratet – Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen 

Aldring og Helse – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 


Publisert: 03.10.2017 11:16:12
Sist endret: 03.10.2017 11:16