– Byråkrati og offentlig regelverk bør ikke være til hinder for gode lokale løsninger for å få tak i lokale råvarer. Pårørende skal enkelt kunne levere mat til institusjoner som ønsker å bruke lokale råvarer.  Derfor har vi sammen med Mattilsynet presisert tolkningen av regelverket slik at flere kan benytte seg av tilbudet, sier Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks - og matdepartementet

Pårørende som ønsker å levere mat til institusjoner har en plikt til å sørge for at råvarene er trygge å spise. Institusjonskjøkkenet har ansvaret for at maten de serverer er trygg. I tillegg har de en plikt til å gjøre en risikovurdering ved mottak av råvarer. Institusjoner velge å ikke ta imot råvarer dersom de vurderer at maten ikke er trygg nok. 

Du kan lese mer om dette på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet