Innhold

Kommunestyret og kontrollutvalgets leder har blitt orientert om koronasituasjonen i møter 29.04.20, 01.04.20 og 18.03.20. Kriseledelsen og virksomhetsledere har gitt informasjon om smittestatus, ulike tiltak som er iverksatt, gjenåpning av barnehage og skole m.m.


Publisert: 06.05.2020 15:44:09
Sist endret: 06.05.2020 15:44