Innhold

Regjeringen har besluttet å gjenåpne skolene og SFO 27. april. Dette gjelder elever på 1.- 4. trinn.

Elever på 5. – 10. trinn, samt barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, vil fortsette med fjernundervisning inntil videre.

Vi venter nå på nasjonale retningslinjer for hvordan smittevernet skal ivaretas. Disse er lovet til 20. april. Så snart disse foreligger vil skolene, i samråd med miljørettet helsevern og kommuneoverlege, vurdere forsvarlig lokal tilpasning. Dette arbeidet gis høyeste prioritet. Vi vil informere om dette så snart som råd.

Sentrale myndigheter har oppdatert retningslinjer om hvem som har rett på et omsorgstilbud i skolen. På grunn av smittevernet er terskelen for å få et slit tilbud fortsatt høy. Kriteriene er:

  • Familier der én av foreldrene har en nøkkelstilling innenfor samfunnskritisk funksjon.
  • Personell i virksomheter med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner.
  • Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen.

Publisert: 15.04.2020 18:48:04
Sist endret: 15.04.2020 18:48