Innhold

 Velkommen tilbake til skolen!


12. mars måtte vi omstille oss til hjemmeundervisning. I løpet av de tre neste dagene må vi igjen omstille oss til skolehverdag som blir noe annerledes en det normale. Elever, foresatte og ansatte må nå ta hensyn til hverandre selv om vi blir mange til stede på skolen. Minner igjen om viktigheten av å lese og sette seg inn i smittevernråd for elever og foresatte før de møter på skolen.

Viktig å huske den dagen eleven møter på skolen:

  •  Eleven møter ved den inngangen som klassen er satt opp. Elevene blir hentet av lærer før de går til sitt klasserom - se vedlegg: soneinndeling.
  • Noen klasser er delt inn i to grupper, hvem som er i hver gruppe får dere vite av kontaktlærer.
  • Alle friminutt vil nå foregå ute og hver klasse er satt opp i soner. Sonen er merket med samme navn som inngangsdøra hver enkelt skal bruke.
  • Fravær ringes inn på vanlig måte til fraværstelefonen.

Skoleskyss:
Smitteveilederen anbefaler at flest mulig ungår kollektivtransport og vi anbefaler flest mulig
å sykle eller bli kjørt til skolen dersom mulig.
Det er ordnet med flere sykkelparkeringer ved skoleområdet.
For elever som blir kjørt til skolen skal elevene slippes av langs Ekervegen (skråvegen mellom Rema 1000 og ungdomsskolen). På grunn av trafikksikkerhet ber vi om at ingen slipper av elevene langs Teiealleen eller inne på skolens område.For elever som må bruke kollektiv skoleskyss ber vi om at råd fra myndighetene følges. Se vedlegg.

På dager elever har hjemmeundervisning blir det nå i liten grad oppfølging av lærer. Det vil bli gjennomført med arbeidsoppgaver/lekser, se ukeplan.


Det er gjort tiltak i uteområdet og i klasserommene for å ivareta situasjonen vi er i. For at vi nå skal få hverdagen til å gå trenger vi at alle følger rådene og at vi er rause og respekterer hverandre.

Med vennlig hilsen

Alf-Henning Moland

rektor

Soneinndeling og innganger skolestart 

Felles info til foreldre og elever oppstart NUS


Publisert: 11.05.2020 13:06:13
Sist endret: 11.05.2020 13:06