Innhold

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsles oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel i Nannestad kommune.

Planprosessen vil inneholde en vurdering om gjeldende visjon og fokusområder skal videreføres:

Visjon:

  • Romerikes beste bokommune

Med følgende fokusområder:

  • Folkehelse
  • Oppvekst
  • Helse og omsorg
  • Samfunns- og næringsutvikling
  • Behov for ny visjon?

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn - frist 31. mars

Les dokumentene i saken og send inn høringsinnspill


Publisert: 22.02.2018 09:18:11
Sist endret: 22.02.2018 09:18