Innhold

I tråd med regjeringens pressemelding 28.01.22 om avvikling av jevnlig testing i skoler og barnehager, opphører jevnlig testing i skoler og barnehager i Nannestad. De trinn og klasser som for tiden er inne i et testforløp med jevnlig testing (fått anbefaling om mer enn 2 tester), trenger ikke å fullføre dette testforløpet.

Regjeringen har nå lagt opp til at hver enkelt framover må ta et større ansvar selv, både med tanke på smittesporing og testing. Det betyr at ved smitte hos barn og ungdom må foresatte selv gi beskjed til øvrige nærkontakter i skoler og barnehager. Barnehager og skoler vil ikke lenger sende ut informasjon, med mindre det er smitte hos ansatte og hvor foresatte må informeres.

Det viktigste er at syke barn og ungdom er hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer og tar en selvtest. Har barnet eller ungdommen luftveissymptomer, så skal de ikke komme i barnehagen eller på skolen før de har testet negativt og er i god allmenntilstand.

Skoler og barnehager vil ikke lenger dele ut tester. Tester utleveres ved teststasjonen i Nannestad sentrum. Denne uken vil åpningstidene være mandag-fredag 10-11:30 og 12:30-16:00, og utlevering skjer fra teststasjonen. Lørdag 05.02 er det åpent fra 10:30-18:00, og utdeling skjer da fra Nannestad Bygdemuseum (inngang fra motsatt side av bygningen). Det er fortsatt begrenset tilgang til selvtester. Innbyggere med luftveissymptomer og innbyggere som bor sammen med personer som er smittet vil bli prioritert. Øvrige nærkontakter vil prioriteres så lenge vi har nok tester til det. Tester til andre formål må den enkelte skaffe selv.

Den som har testet positivt:

Dette vil gjøre smittesporingsarbeidet mer effektivt, men selvtesten vil ikke bli registrert i koronapasset. SMS-bekreftelse med informasjon blir sendt til registrert mobilnummer. Ved ytterligere spørsmål, kan smittesporingsteamet kontaktes på telefon 47 79 38 68.


Publisert: 31.01.2022 19:30:33
Sist endret: 31.01.2022 19:58