Innhold

Siden første melding om elger inne på boligområdene ble mottatt av kommunen har ulike tiltak vært satt i verk. Kommunens fallviltjegere er daglig på stedet, og elgene er mange ganger jaget vekk fra området.

Kommunen valgte fredag 5. januar å søke om dispensasjon fra Mattilsynet om å opprette en foringsplass på eget sted et stykke unna boligfeltene i håp om at elgene vil spise her i stedet. I utgangspunktet er all foring av hjortevilt forbudt, og dette er begrunnet i fare for spredning av CWD (chronic wasting disease), eller skrantesjuke som sykdommen også er kjent som.

På ettermiddagen samme dag som søknaden ble sendt fikk kommunen dispensasjon fra Mattilsynet om å opprette foringsplass for elgene, som tiltak for å hindre at de skal oppholde seg for mye på boligfeltene. 

Det er viktig å understreke at det er vanskelig å holde hjortevilt unna boligfelt i en kommune som Nannestad. Elgtrekk som går gjennom kommunen har vært der i hundrevis av år, og hjortevilt følger i de mønstre som alltid har vært der.

Men selv om vi må påregne å kunne leve i ett med naturens hjortevilt, så betyr ikke dette at de skal gjøre skade eller være en trussel for oss som bor her. Kommunen vil fremover vurdere situasjonen nøye videre, og se om tiltaket for ny foringsplass fungerer. Det vil kunne ta noe tid før elgene venner seg til et nytt foringssted, slik at det må gå noe tid før vi evt. ser om det har noen effekt. Det bes også om at foringsplassen får stå i fred dersom man skulle vite hvor den er eller komme over den. 

Kommunen ber våre innbyggere utvise forsiktighet for elgen og dens kalver dersom man skulle se dem inne på boligområder, og minner fortsatt om en ekstra forsiktig ferdsel med hunder i bånd.

 


Publisert: 08.01.2018 14:10:15
Sist endret: 08.01.2018 14:10