Innhold

Onsdag 3. november fra kl. 09.00 - 12.00 vi kommunen holde en orientering om kvikkleire og skredfare.

Arrangementet vil bli sendt direkte på via Facebook. Har du ikke facebook, kan se direkte fra kommune-TV .

 

De som skal innlede er:

  • Fakta om kvikkleire og erosjon med eksempler fra Nannestad

    v/Bjørn Gudleik Kalsnes, Norges Geotekniske Institutt 
  • Hvordan ivareta sikkerhet mot kvikkleireskred i plan- og byggesaker – innføring i NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred  

          v/Kjetil Indrevær, NVE

  • Kvikkleiresoneutredning i Nannestad

         v/Cristian A. Godoy Leiva, NVE 

  • Beredskap og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

         v/Gunhild M. Levlin, beredskapsleder Nannestad kommune

  • Hvordan Nannestad kommune jobber forebyggende:

         Planprosesser v/Mathis G. Kjexrud-Egge, fagansvarlig plan

         Forebyggende saksbehandling v/ Elisabeth Mo Wroldsen, fagansvarlig byggesak og 

         Erika Wiik Andresen, byggesaksbehandler

  • Gjerdrumutvalgets rapport

         v/Ketil Matvik Foldal, medlem av Gjerdrumutvalget og beredskapssjef i Lillestrøm kommune

 

Skulle du ikke ha muligheter til å følge dette arrangementet direkte, så legger vi ut et opptak i ettertid.


Publisert: 02.11.2021 09:34:17
Sist endret: 02.11.2021 10:37