Onsdag 12. juni klokken 12.00 tester politiet Nødvarsel på mobil i hele Norge

Det betyr at mobiltelefoner vil vibrere og spille av et høyt lydsignal.

Sist oppdatert: 11.06.2024 10:33 | Publisert: 11.06.2024 10:33:46

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen to ganger per år, både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før klokken 12 den 12. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

Mer informasjon finnes på https://www.nodvarsel.no/test-av-nodvarsel/

Test of the Emergency Alert System Wednesday, 12 June

On Wednesday 12 June at 12.00, the Emergency Alert System will be tested on cell phones and physical warning sirens in a national test. This is only a test. You do not have to do anything.

Read more at https://www.emergencyalert.no/?epslanguage=en