Innhold

Plan- og utviklingsutvalget la forslag til områdereguleringsplan for Nannestad sentrum på 2. gangs høring 12. juni 2018. Det ble også vedtatt at Nannestad kommune, som ansvarlig for planen, skal avholde et informasjonsmøte i høringsperioden.

Opprinnelig høringsfrist var 8. august, men for å unngå et informasjonsmøte i ferietiden er høringsfristen utsatt til fredag 7. september og informasjonsmøte avholdes 28. august klokken 1830 i kommunestyresalen.

 

Velkommen!


Publisert: 17.08.2018 14:25:07
Sist endret: 17.08.2018 14:25