Områderegulering for del av eiendommene gnr./bnr. 39/8 og 39/48, Rutholen - fastsatt planprogram

Plan- og utviklingsutvalget fastsatte 07.02.17 planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for del av eiendommene gnr./bnr. 39/8 og 39/48 på Rutholen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fastsatt planprogram skal danne grunnlag for utarbeidelse av forslag til områderegulering med planbeskrivelse og konsekvensutredning av de fastsatte temaene.

Fastsatt planprogram

For nærmere informasjon vises det til saksprotokoll med saksframlegg og vedlegg i sak 17/11.

 


Publisert: 23.02.2017 12:38:18
Sist endret: 28.09.2017 10:05