Innhold

Fastsatt planprogram skal danne grunnlag for utarbeidelse av forslag til områderegulering med planbeskrivelse og konsekvensutredning av de fastsatte temaene.

Fastsatt planprogram

For nærmere informasjon vises det til saksprotokoll med saksframlegg og vedlegg i sak 17/11.

 


Publisert: 23.02.2017 12:38:18
Sist endret: 23.02.2017 12:38