Innhold

Hensikten med planen er å legge til rette for at Nannestad sentrum utvikles som et attraktivt tettsted for boliger, handel, næring, kollektivknutepunkt og kommunesenter. 

Selv med noe kort varsel, var det mange som møtte opp for å høre hva kommunens politiske og administrative ledelse samt arkitektkontoret Gasa AS presenterte. Kommunen takker de fremmøtte for konstruktive og nyttige innspill på møtet og i høringsperioden, som er endret etter henvendelser til 19.04.17.

 

Presentasjonen som ble gitt i møtet kan du lese her

Åpent møte 290317


Publisert: 31.03.2017 16:58:39
Sist endret: 31.03.2017 16:58