Det skal bygges 16 boenheter for demente ved Nannestad sykehjem. Boligene er planlagt ferdigstilt i februar 2024. Det blir oppstart på byggingen før årsskifte 2022/2023. 

Ordfører Hans Thue og Ole Johan Krog fra Ø.M. Fjeld signerte kontrakt i forrige uke. 

Ilustrasjonsbilde fra Vindveggen arkitekter

Se mer om prosjektet


Publisert: 24.08.2022 11:42:47
Sist endret: 04.11.2022 11:24