Offisiell åpning av omsorgsbolig for personer med demens

I dag klippet ordfører Christian Bendz snoren for omsorgsboliger for mennesker med demens og de ble offisielt åpnet.

Iselinn Næss | Sist oppdatert: 30.04.2024 15:19 | Publisert: 30.04.2024 14:41:22

Ordfører Christian Bendz klipper snor

Ordfører Christian Bendz klipper snor

Foto: Iselinn Næss

Nannestad kommune overtok boligene i begynnelsen av april og fire leiligheter er det flyttet inn beboere i. Det er 16 leiligheter totalt i bygget som skal fylles.

Det er med stor glede at vi i dag kan åpne boliger for mennesker med demens. Dette er 16 sårt trengte leiligheter som står klare, og bygget har blitt et flott og tiltalende bygg, sier ordfører Christian Bendz.

I september 2022 vedtok kommunestyret å bevilge 106,6 millioner kr til prosjektet og kontrakt ble inngått med Ø.M Fjeld som vant anbudskonkurransen som totalentreprenør. Bygget er oppført innen avsatt økonomisk ramme.

Jeg ønsker å takke ØM Fjeld for et godt utført arbeid og samarbeid som vår totalentreprenør, og Svendby byggkonsult som ansvarlig byggeleder. I tillegg vil jeg takke ansatte i kommunen som både har jobbet med prosjektledelsen og dere som har stått på i innflyttingen og for å få drift i omsorgsboligene, sier ordføreren.

Omsorgsboligene er sentrumsnært plassert like ved sykehjemmet i Nannestad.

Og det er nettopp denne plasseringen som gjør mulighetsrommet så unikt. Det å ha sin egen leilighet å kunne trekke seg tilbake i, i kombinasjon med fellesskap som skapes. Her er det virkelig muligheter for alle beboere. Jeg vil gratulere de som allerede har flyttet inn som beboere, og de ansatte i bygget og oss alle i Nannestad kommune med et flott bygg og et fantastisk tilbud til mennesker med diagnose demens, avslutter ordfører Christian Bendz.

Ordfører overlever blomst til enhetsleder for de nye omsorgsboligene. Byggeleder Oddbjørn Skovseth fra Svendby, overlever også en blomst til enhetslederen og takker for et godt prosjekt og godt samarbeid med Nannestadkommune. Han sier at det å ha vært med på å bygge et slikt bygg har vært veldig meningsfylt for dem.