Innhold

Nannestad kommune er i full gang med å intervjue søkere til stillingen som ny kommunedirektør. Vi legger opp til at avtale skal være undertegnet i løpet av februar. Det er kommunestyret selv som fatter den endelige beslutningen.

Ulike grunner kan gi søkere rett til å be seg fritatt fra å stå på den offentlige søkerlista på de første stadiene i prosessen. 

Offentlig søkerliste til stillingen som kommunedirektør


Publisert: 27.01.2021 20:32:51
Sist endret: 04.02.2021 15:25