Innhold

Dypdykk i nye læreplaner og fokus på SFO som vennskapsarena 

Høsten 2020 innføres nye læreplaner i skolen og Nannestadskolen ønsker å være godt forberedt. Alle lærere var samlet 3.januar og møtte hele 12 inviterte fagpersoner fra Høyskolen Innlandet. Dagen startet med fellesforelesning v/Kathinka Blichfeldt om bakgrunnen for fagfornyelsen og fortsatte med 10 parallelle sesjoner ledet av fagdidaktikere tilknyttet de enkelte fagene i grunnskolen. Hver lærer fikk i løpet av dagen fordype seg i 2 av sine fag.

Planleggingsdagen blir fulgt opp på de enkelte skolene som vil få besøk av ressurspersoner fra Høyskolen Innlandet i løpet av våren.

Alle SFOansatte i Nannestad var samlet på Eltonåsen med tema SFO som vennskapsarena. Ekstern ressursperson var Terje Wiik fra det nasjonale nettverket for SFO. Dagen ble en stor inspirasjon til hvordan vi kan jobbe med relasjoner og sosial kompetanse i SFO hver dag med utgangspunkt i Nannestad kommunes «Kvalitetsplan for SFO 2019 - 2021».   


Publisert: 07.01.2020 12:08:02
Sist endret: 07.01.2020 12:08