Innhold

Fra 1. august 2017 er det vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Den nye loven skal sikre nulltoleranse mot mobbing og sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter om skolemiljø. Her er en link til det nye lovverket: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

Dere kan også gå inn på www.nullmobbing.no  for å finne informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva  man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. 


Publisert: 14.08.2017 13:30:26
Sist endret: 14.08.2017 13:30