I Leirblekkja nr 6 kan du lese om:

 • Skader på skogsbilvegene
 • Utsatt frist for overflatespredning av husdyrgjødsel til 1. oktober
 • Mattilsynet tillater bruk av glyfosat i korn til fôr
 • Ny melding om produksjonssvikt ifb. flom og mye nedbør
 • Tilskudd ved produksjonssvikt
 • Naturskadeordningen       
 • Ekstremværet - Temaside med ofte stilte spørsmål
 • Fugleinfluensa
 • Husk miljøkrav i høst
 • Økte tilskuddssatser for drenering – fortsatt midler igjen
 • Midler igjen til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – fortsatt midler igjen - søknadsfrist 20. september
 • Innovasjon Norge (IN) Oslo Viken – fortsatt landbruksmidler igjen, m.m.
 • Ny telefonløsning – gamle fasttelefonnumre er ikke lenger i bruk

Last ned Leirblekkja nr 6 her. 


Publisert: 01.09.2023 15:41:57
Sist endret: 02.10.2023 12:22