I dette nummeret kan du lese om:

 • Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, del 2 – søknadsfrist 15. oktober 2023
 • Regionalt miljøtilskudd (RMP) 2023 – søknadsfrist 15.oktober
 • 15. oktober er frist for både produksjons- og RMP- tilskudd
 • Tilskudd ved produksjonssvikt – søknadsfrist 31. oktober
 • Trenger du hjelp til utfylling av søknader?
 • Har du oversikt over miljøkravene som gjelder nå?
 • Dispensasjon fra miljøkrav pkt. 5 og 6?
 • Fugleinfluensa og afrikansk svinepest
 • Innsending av jordprøver høsten 2023
 • Autorisasjonskurs plantevern – grunnkurs og oppdateringskurs
 • Innovasjon Norge - Webinar og lynmøter
 • Spørreundersøkelse skogbruk
 • Ny telefonløsning – gamle fasttelefonnumre er ikke lenger i bruk

 Last ned Leirblekkja nr 7 her.


Publisert: 22.09.2023 19:02:57
Sist endret: 02.10.2023 12:12