I denne utgaven av informasjonsskrivet for gårdbrukere kan du lese om: 

 • Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid  Søknad del 2 – 2022
 • Søknad om regionale miljøtilskudd (RMP) 2022
 • Trenger du hjelp til utfylling av søknader?
 • Sjekk arealtallene i gårdskart
 • Informasjonsmøte og lynmøte – investering og bedriftsutvikling i landbruket
 • Investeringsmidler i landbruket 2023
 • Nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken er bestemt
 • Økte tilskuddssatser for drenering
 • Jordprøver og gjødslingsplan
 • Mottak av slam
 • Krav til sikkerhet ved kummer
 • Autorisasjonskurs for plantevernmidler og gnagermidler
 • Statsforvalteren på facebook
 • Høstferie
 • Post til landbrukskontoret

Publisert: 05.10.2022 11:32:38
Sist endret: 21.12.2022 12:31