Innhold

Smittesituasjonen i samfunnet har gjort at det nå gradvis åpnes for mer fleksibilitet i skoler/SFO og barnehager.

Fredag 29.05.2020 vil Folkehelseinstituttet publisere oppdaterte smittevernveiledere som gir rammer for driften framover. Fra juni vil driften kunne foregå på et gult nivå. Dette innebærer at det fortsatt vil være flere tiltak for å redusere kontakt og å holde avstand mellom ansatte og barn/elever. I tillegg vil kravet om at ingen syke barn eller ansatte skal møte og skjerpede krav til hygiene fortsatt gjelde.

De kommunale barnehagene og skolene/SFO vil ta de nye smitteveilederne til etteretning og forberede seg på en overgang til mer ordinær drift. Driften vil foregå innenfor nåværende rammer over helgen, men det tas sikte på å kunne gå tilbake til ordinær drift og åpningstider innen utgangen av neste uke.

Nærmere informasjon blir gitt ut over helgen.

Kari Hamre Storholm og Eva Jonskås

virksomhetsleder barnehage og skole


Publisert: 28.05.2020 16:44:29
Sist endret: 29.05.2020 06:45