Innhold

Fra onsdag 12. august 2020 innføres nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene endres slik at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering. Folkehelseinstituttet påpeker at den enkelte person må ha en mistanke om sykdom/smitte og ikke bare et ønske om å få testet seg.

Helsetjenesten vil imidlertid prioritere covid-19-testing for:

  • alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Ved test av personer som verken har symptomer eller ha vært utsatt for smitte, må positiv test bekreftes av ny test.

Ansvarlig lege for testtilbudet (rekvirerende lege) er ansvarlig for at prøvesvaret formidles til både pasient og fastlege, og for at det sendes melding til det nasjonale meldingsregisteret MSIS ved positive svar. Positive svar meldes alltid til kommuneoverlegen.


Publisert: 11.08.2020 09:15:50
Sist endret: 15.08.2020 19:58