Innhold

Vi fra Nannestad vil bli mest berørt av påbud om munnbind i kollektivtransporten i Oslo fra 28.09.20. Noen av randkommunene til Oslo er ventet å innføre det samme. Politiet vil angivelig følge opp påbudet

For at du skal få en mest mulig trygg reise til Oslo kreves det at du følger Oslo kommunes påbud om munnbind i kollektivtransporten. Vi anbefaler sterkt at du følger disse reglene også lokalt.

Det ikke høye nok smittetall på øvre Romerike til at vi har hjemmel til å innføre ytterligere restriksjoner enn de vi allerede har.

Viktige og enkle regler å forholde seg til

Det er fortsatt viktig at barn og voksne med nyoppståtte luftveisymptomer holder seg hjemme fra barnehage, skole og arbeid. Når man er frisk og beveger seg blant andre mennesker på jobb og fritid gjelder fortsatt rådet om å holde minst 1 meters avstand.


Publisert: 29.09.2020 20:22:34
Sist endret: 29.09.2020 20:22