Leirblekkja nr 2 er sendt ut. I dette nummeret kan du lese om:

  • Regionale miljøtilskudd 2023 - veileder og satser
  • Regionale miljøkrav for jordbruket fra 1.1.2023 – kart og veileder
  • SMIL og drenering 2023
  • Stemmer eiendomskartet for din eiendom?
  • Fagmøter om avdriftsreduserende dyser og sprøyteteknikk
  • Bli med på jordskolen!
  • Ny bok om jordhelse
  • Målrettet beiting

Leirblekkja nr 2 - 2023


Publisert: 31.03.2023 15:39:54
Sist endret: 11.04.2023 12:44