Innhold

Fylkestinget i Akershus vedtok høsten 2018 retningslinjer for den nye ordningen «Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten». Frivillige organisasjoner kan gjennom ordningen søke støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus og kulturbygg som benyttes av frivilligheten og som er åpne for allmenn bruk.

Les mer om ordningen her. 


Publisert: 04.02.2019 14:21:02
Sist endret: 04.02.2019 14:21