I Nannestad kommune er det nå 16 miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter. I tillegg er det flere som er under sertifisering. Nannestad kommune holder på å sertifisere flere egne virksomheter og først ut er kommunehuset.

- Gratulerer med sertifiseringen til en bedrift som allerede er miljøbevisste ved å levere brukte innredninger. I Nannestad kommune er det viktig at vi sammen tar miljøbevisste valg og stiller krav til hverandre om å ta de gode valgene til det beste for vårt klima og miljø, sier Ordfører Hans Thue.

Alle medarbeiderne på Areol Innredning er tilstede på overrekkelsen og de har med kake for anledning. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre med arbeidet.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Gjennom sertifiseringen får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forberede sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Det er kommunen som er sertifiseringsmyndighet og alle miljøfyrtårnvirksomheter resertifiseres hvert tredje år gjennom en tredjeparts-sertifisør.

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, les mer om ordningen her. 

Les også nyhet om fire nye miljøfyrtårn i Nannestad

Bilder fra overrekkelsen 

Daglig leder Kjetil Bergseth i Areol innredning og ordfører Hans Thue, sammen med alle ansatte i Areol innredning. 

Daglig leder Kjetil Bergseth i Areol innredning og ordfører Hans ThueDaglig leder Kjetil Bergseth i Areol innredning og ordfører Hans ThueKake miljøsertifisering


Publisert: 13.12.2022 12:37:47
Sist endret: 23.01.2023 09:43