Innhold

Kartleggingen er en del av et nasjonalt prosjekt med hovedmålet r å få et omforent kunnskapsgrunnlag om friluftsverdiene i kommunen.

Høringen finner du her. 

 


Publisert: 05.04.2018 14:36:54
Sist endret: 05.04.2018 14:36