På befaringen ble det ikke observert dyperegående bevegelser i skredmassene. Veien som i anleggsperioden ble bygget ved foten av skredkanten har ikke beveget seg.  Det som har skjedd natt til 31. mai er at noe masse som har ligget nedenfor toppen av skredkanten har flyttet på seg og lagt seg mer i foten av skråningen. Dette vurderes ikke som negativt for stabiliteten. Toppen av leira vil over tid sprekke på grunn av tørke og frost, og leira vil etter hvert bli fastere i toppen, det vil si at det blir tørrskorpeleire.

Nannestad kommune vil ha videre dialog og samarbeid med NVE. Det er ønskelig å beplante i områder hvor leira er blottlagt. Dette er ønskelig for å hindre erosjon og kanaldannelse i leirmassene. Vann kan også med fordel ledes bort fra toppen av den nedtatte skred-kanten og til den erosjonssikrede ravinen i vest.

Les vår forrige sak om lite ras ved Nygårdstoppen

 


Publisert: 22.06.2022 07:48:35
Sist endret: 24.06.2022 10:43