Innhold

Hvem mener du fortjener frivillighetsprisen 2020? Det er mange ildsjeler i Nannestad som legger ned stor innsats for idretts- og kulturlivet. Nå har du muligheten til å nominere personer som du mener fortjener ekstra heder og ære.

Nannestad kommunes frivillighetspris skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi i tråd med «plattform for frivillighet». Prisen skal gis til en lokal forening, gruppe eller enkeltpersoner som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for innbyggerne i Nannestad kommune. Frivillighetsprisen skal bidra til å synliggjøre gode eksempler til inspirasjon for andre, der frivilligheten utgjør en forskjell.

Vinneren vil motta et stipend på kr. 10.000.-, og det er Oppvekst- og kulturutvalget i Nannestad kommune som vedtar hvem som skal tildeles prisen. Går prisen til enkeltperson, må han eller hun velge et lag eller en forening som mottar pengene.

Alle innbyggere i Nannestad kan nominere kandidat(er) som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats i tråd med kriteriene.

Forslag til kandidater sendes til postmottak@nannestad.kommune.no innen torsdag, 1. oktober 2020.

Tidligere vinnere:

2019: Odd Blakkisrud

2018: Stian Berntsen

2017: Thomas Kleven Eek og Tommy Ørtoft Kristiansen

2016: Tom Haugen

2015: Steinar Laugen


Publisert: 15.09.2020 06:00:10
Sist endret: 15.09.2020 06:00