Innhold

På grunn av de store snømengdene har hjortevilt og spesielt rådyr har utfordringer med å finne mat. Mattilsynet har gitt kommunen tillatelse til vinterforing av rådyr.  Kommunen er gjennom tillatelsen pålagt å ha oversikt over hvor det etableres fôringsplasser og hvor mange. Dette gjøres i samråd med de lokale jeger- og fiskerforeningene, samt grunneierlaget.  

De som ønsker å etablere fôringsplasser henvender seg til kommunen via e-post; ingebjorg.lajord@nannestad.kommune.no, evt. tlf. 6610 51 22.  Vi trenger da en beskrivelse av hvor fôringsplassen er tenkt plassert, og info om hvem som er ansvarlig for oppfølging/ettersyn.

Fôringsplasser skal etableres i god avstand fra trafikkerte veger. Det må fôres med mat som er egnet for rådyr; eksempelvis oppkutta frukt og grønnsaker, brød (ikke muggent!), fint høy, kornavrens/pellets og evt. rundballefôr.
Fôringen må ikke avsluttes før rådyrene får muligheter for å finne naturlig mat og fôringen bør da trappes gradvis ned. Fôringsplassene må holdes under jevnlig oppsyn, og om det skulle observeres dyr med avvikende oppførsel må dette meldes til kommunen som vil følge opp. 


Publisert: 26.01.2018 11:04:24
Sist endret: 26.01.2018 11:04