Innhold

Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning/utvidelse av skjenketid, skjenkeområde m.v.

Politiet skal alltid uttale seg om vandel og politimessige forhold når det gjelder søknader om skjenkebevilling. Tidligere har slike forespørsler blitt sendt til lensmannen i hvert distrikt for uttalelse. 

Fra 1. februar 2019 skal alle kommunene på Romerike sende forespørslene til Øst politidistrikt, og det er Felles enhet for utlending og forvaltning, forvaltning nord (FUF) som skal saksbehandle alle disse forespørslene. I et informasjonsmøte mellom politiet og kommunene 29. januar 2019 opplyste politiet at de trengte 3 uker for å behandle slike forespørsler. 

Saksbehandlingstiden for søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning vil derfor bli ca 5 uker. Når det gjelder større arrangement/festivaler, oppfordrer politiet til at det søkes i god tid før arrangementet skal holdes. Det er ingen hindring å søke i god tid. 

Mer informasjon om skjenkebevilling:

https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/bevillinger/#heading-h3-4 

Arrangement

Politiet påpekte også i samme møte at alle søknader om arrangement skal behandles av politistasjonene. Kommunene ble bedt om å informere sine søkere om at søknad om arrangement skal sendes i en egen søknad til politistasjonene og ikke sammen med søknad om skjenkebevilling. 

Mer informasjon finnes på politiets nettside:

https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/


Publisert: 04.03.2019 11:59:52
Sist endret: 04.03.2019 11:59